Találd meg a kakukktojást!

Játékszabályzat

 

A Shoebox Kft. (továbbiakban: Szervező) nyereményjátékot hirdet az Office Shoes Hungary Facebook oldalán az Office Shoes vásárlói számára ”Találd meg a kakukktojást" címmel.

A játék időtartama: 2016. november 7. és 2016. november 11. között
Eredményhirdetés: 2016. november 15. 17:30-ig.

A játék során Facebook oldalunkon megosztunk egy képet, mely tartalmaz egy "kakukktojást". A képen többféle cipő lesz található, melyek márkái megegyeznek kivéve egyet. Ezt az egyet kell játékosainknak megtalálni, majd hozzászólásként beírni ezt a poszt alá. A sorsolást a helyes márka nevét beírok között tartjuk majd.

Amennyiben a kisorsólt személy nem jelentkezik a sorsolástól számított 10 napon belül, úgy a nyertest újra sorsoljuk.

A nyertest Facebookon keresztül megjelöléssel vagy privát üzenetben fogjuk értesíteni.

Kik vehetnek részt a játékban?

A játékban részt vehet, minden természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik, és aki a jelen Szabályzatban foglalt valamennyi feltételnek maradéktalanul megfelel, és akivel szemben nem áll fenn a Játékból történő kizárás bármilyen feltétele.

Kik nem vehetnek részt a játékban ?

A Shoebox Kft. dolgozói és azoknak közeli hozzátartozói, valamint egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő személyek illetve közeli hozzátartozóik.

Nyeremény:

Egy 40.000 forint értékű utalvány, mely kizárólagosan az Office Shoes webáruházában használható fel. Az utalvány kizárólagosan egy márkánál használható fel, mely megegyezik azzal a márkával, amit a feladványban is várunk megoldásképpen. Továbbá az utalvány csak egy modell esetében használható fel. Amennyiben a kiválasztott modell értéke nem haladja meg a 40.000 forintot, úgy nem áll módunkban visszafizetni, azonban magasabb érték esetében a nyertesnek van lehetősége ráfizetésre.

Az érvényességi ideje 30 nap.

Sorsolás: A sorsolás véletlenszámgenerátorral történik. A helyesen válaszolókat sorszámmal látjuk el, majd a kezdő és végződő értékek között sorsolunk.

Személyes adatok kezelése:

A játékosok a játékban való részvételükkel hozzájárulnak, hogy a Szervező a személyi adataikat és más személyes jellegű információkat (név, e-mail cím) díjmentesen nyilvántartásba vegye és jelen nyereményjáték lebonyolításának és dokumentálásának céljából a jövőben is díjmentesen kezelje a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényben foglaltak értelmében, valamint marketingtevékenységének lebonyolítására és dokumentálására. További, harmadik személynek a Szervező ezen információkat nem adja tovább. A Szervező kötelezettséget vállal arra, hogy a résztvevők személyes adatait a hatályos jogszabályi rendelkezések betartásával kezeli.

Ezt a nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható.

This promotion is in no way sponsored, endorsed or administered by, or associated with Facebook.


X